Ambient Society – Creating a better future together!

KOM OCH HÄNG MED OSS

Lennart Torstenssonsgatan 8
412 56 Göteborg

HÄNG MED I SVÄNGARNA

Säkerställ efterlevnad

av lagar & regler

Ett solidt efterlevnadssystem är ryggraden i ett pålitligt och respektabelt företag. Såklart förstår vi att hålla jämna steg med en komplex och ständigt föränderlig regleringsmiljö kan vara utmanande. Vi erbjuder en helhetslösning inom efterlevnad av tillgänglighet, GDPR, hållbarhet och säkerhet. Genom noggranna analyser, strategiutveckling och interaktiva workshops säkerställer vi att din verksamhet överensstämmer med gällande lagar och regler.

Juristerna som är en del av Ambient Society kommer att utarbeta riktlinjer och föreslå förbättringar för att säkerställa efterlevnad medan du fortsätter att växa.

Efterlevnad

Tillgänglighet

Kan personer med syn- eller hörselnedsättningar använda era digitala tjänster? För att säkerställa att din verksamhet är tillgänglig för alla och följer kraven för tillgänglighetsstandarder, erbjuder vi en omfattande analys som mynnar ut i konkreta åtgärdsförslag. Vi arbetar nära er för att identifiera åtgärder som gör verksamheten tillgänglig för alla, oavsett deras behov.

Tid: 4 veckor
Leverans: analysrapport & åtgärdsförslag
Team: 2 personer
Kostnad: Pris vid förfrågan

Efterlevnad

GDPR

Hur hanterar ni personuppgifter idag? Dataskydd är avgörande i dagens digitala värld. Vi erbjuder specialiserad kompetens inom personuppgiftshantering och hjälper dig att analysera verksamheten och upplyser er kring vilka åtgärder ni behöver genomföra för att upprätthålla dataskyddsregler och krav. Arbetet innefattar även en kurs för era medarbetare kring dataskydd. 

Tid: 4 veckor
Leverans: analysrapport & åtgärdsförslag
Team: 2 personer
Kostnad: Pris vid förfrågan

Efterlevnad

GDPR

Hur hanterar ni personuppgifter idag? Dataskydd är avgörande i dagens digitala värld. Vi erbjuder specialiserad kompetens inom personuppgiftshantering och hjälper dig att analysera verksamheten och upplyser er kring vilka åtgärder ni behöver genomföra för att upprätthålla dataskyddsregler och krav. Arbetet innefattar även en kurs för era medarbetare kring dataskydd. 

Tid: 4 veckor
Leverans: analysrapport & åtgärdsförslag
Team: 2 personer
Kostnad: Pris vid förfrågan

Efterlevnad

Tillgänglighet

Kan personer med syn- eller hörselnedsättningar använda era digitala tjänster? För att säkerställa att din verksamhet är tillgänglig för alla och följer kraven för tillgänglighetsstandarder, erbjuder vi en omfattande analys som mynnar ut i konkreta åtgärdsförslag. Vi arbetar nära er för att identifiera åtgärder som gör verksamheten tillgänglig för alla, oavsett deras behov.

Tid: 4 veckor
Leverans: analysrapport & åtgärdsförslag
Team: 2 personer
Kostnad: Pris vid förfrågan

Efterlevnad

Hållbarhet

Hållbarhet är inte bara en trend, det är ett måste. Vi arbetar med dig för att utveckla en hållbarhetsstrategi som är i linje med de senaste kraven och förväntningarna. Genom att analysera verksamheten och identifiera hållbarhetsmål föreslår vi praktiska åtgärder som får verksamheten att minimera miljöpåverkan och öka sitt sociala ansvar.

Tid: 6-8 veckor
Leverans: rapport & rekommendationer
Team: 2 personer
Kostnad: Pris vid förfrågan

Efterlevnad

Säkerhet

Hur säker är er interna kommunikation? Är kundernas data i säkert förvar vid ett eventuellt intrång? Digital säkerhet är kärnan i en stark efterlevnadsstrategi. Vårt team av experter inom säkerhet arbetar för att identifiera och hantera risker, rekommendera säkerhetsåtgärder och övervaka din verksamhet för att skydda den mot hot och intrång.

Tid: 4-5 veckor
Leverans: analysrapport & rekommendationer
Team: 2 personer
Kostnad: Pris vid förfrågan

Efterlevnad

Säkerhet

Hur säker är er interna kommunikation? Är kundernas data i säkert förvar vid ett eventuellt intrång? Digital säkerhet är kärnan i en stark efterlevnadsstrategi. Vårt team av experter inom säkerhet arbetar för att identifiera och hantera risker, rekommendera säkerhetsåtgärder och övervaka din verksamhet för att skydda den mot hot och intrång.

Tid: 4-5 veckor
Leverans: analysrapport & rekommendationer
Team: 2 personer
Kostnad: Pris vid förfrågan

Efterlevnad

Hållbarhet

Hållbarhet är inte bara en trend, det är ett måste. Vi arbetar med dig för att utveckla en hållbarhetsstrategi som är i linje med de senaste kraven och förväntningarna. Genom att analysera verksamheten och identifiera hållbarhetsmål föreslår vi praktiska åtgärder som får verksamheten att minimera miljöpåverkan och öka sitt sociala ansvar.

Tid: 6-8 veckor
Leverans: rapport & rekommendationer
Team: 2 personer
Kostnad: Pris vid förfrågan

Nyfiken?

Kontakt

Christian Appelt

Christian Appelt, en passionerad innovationsledare och affärsutvecklare. Med en djup förståelse för att forma framtidens produkter och tjänster, tar Christian er på en resa mot extraordinär framgång. Han välkomnar er till världen av kreativa transformationer, där idéer blir till verklighet och innovation är ledordet! Han är inte bara en visionär ledare, utan också en mästare på att skapa innovativa lösningar. Med sin unika förmåga att tänka utanför boxen och utmana status quo, vägleder Christian mot oväntade möjligheter och banbrytande framsteg.

I en värld som ständigt förändras finns det alltid nya möjligheter att utforska. Låt Ambient Society vara er guide när vi tillsammans utforskar de spännande möjligheter som väntar runt hörnet.

Tveka inte att kontakta mig eller någon av mina kollegor om du har frågor eller om du vill börja utforska nya möjligheter.

Kontakta en av våra stjärnor

Christian Appelt

Christian Appelt, en passionerad innovationsledare och affärsutvecklare. Med en djup förståelse för att forma framtidens produkter och tjänster, tar Christian er på en resa mot extraordinär framgång. Han välkomnar er till världen av kreativa transformationer, där idéer blir till verklighet och innovation är ledordet! Han är inte bara en visionär ledare, utan också en mästare på att skapa innovativa lösningar. Med sin unika förmåga att tänka utanför boxen och utmana status quo, vägleder Christian mot oväntade möjligheter och banbrytande framsteg.

I en värld som ständigt förändras finns det alltid nya möjligheter att utforska. Låt Ambient Society vara er guide när vi tillsammans utforskar de spännande möjligheter som väntar runt hörnet.

Tveka inte att kontakta mig eller någon av mina kollegor om du har frågor eller om du vill börja utforska nya möjligheter.

Bujar
Mats
Radwan
Nathalie