Ambient Society – Creating a better future together!

KOM OCH HÄNG MED OSS

Lennart Torstenssonsgatan 8
412 56 Göteborg

HÄNG MED I SVÄNGARNA

Dra nytta av det

digitala landskapet

Digital transformation. Ett buzzword förvisso, men även ett bra och beskrivande uttryck för det digitala förändringsarbetet. Med digital transformation menar vi omfattande förändringar som påverkar verksamhetens struktur i en positiv riktning, självklart utifrån ert nuläge, era resurser och mål. 

Vi tar ditt företag till framtidens digitala landskap på ett effektivt och målinriktat sätt. Genom att integrera de senaste teknologierna och strategierna hjälper vi dig att optimera din verksamhet och maximera din digitala närvaro. Vi analyserar den nuvarande digitala närvaron, håller workshops som skapar förståelse, ger kunskap och skapar insyn och tar fram en skräddarsydd plan. På bara några veckor tar vi språnget in i den digitala eran.

Digital transformation

Skapa eller förbättra den digitala närvaron

En verksamhet skiljer sig från en annan. Våra behov ser olika ut, så även lösningarna. Är er digitala närvaro vad den behöver vara? Genom interaktiva (och intensiva) workshops, beprövade metoder och strategisk planering hjälper vi er att skapa eller förbättra den digitala närvaron. Vi fokuserar på att utveckla den digitala identiteten som speglar verksamhetens värden och mål, och som attraherar och engagerar målgruppen.

Tid: 6-8 veckor
Leverans: analysrapport, säljbart erbjudande, workshop
Team: 2-3 personer
Kostnad: Pris vid förfrågan

Digital transformation

Skapa, ena & integrera digitala system

Har ni koll på era digitala system, såväl internt som externt? Om svaret är ja är vi imponerade. Om svaret är nej, ska du veta att ni inte är ensamma. För framgångsrik digital transformation är det avgörande att ha rätt digitala system och att de lirar tillsammans. Vi arbetar tillsammans med dig för att skapa, ena och integrera digitala system som stödjer verksamhetens behov, och som är effektiva, skalbara och anpassade för att möta framtidens utmaningar.

Tid: Från 8 veckor
Leverans: rapport & integration
Team: 2 personer
Kostnad: Pris vid förfrågan

Digital transformation

Skapa, ena & integrera digitala system

Har ni koll på era digitala system, såväl internt som externt? Om svaret är ja är vi imponerade. Om svaret är nej, ska du veta att ni inte är ensamma. För framgångsrik digital transformation är det avgörande att ha rätt digitala system och att de lirar tillsammans. Vi arbetar tillsammans med dig för att skapa, ena och integrera digitala system som stödjer verksamhetens behov, och som är effektiva, skalbara och anpassade för att möta framtidens utmaningar.

Tid: Från 8 veckor
Leverans: rapport & integration
Team: 2 personer
Kostnad: Pris vid förfrågan

Digital transformation

Skapa eller förbättra den digitala närvaron

En verksamhet skiljer sig från en annan. Våra behov ser olika ut, så även lösningarna. Är er digitala närvaro vad den behöver vara? Genom interaktiva (och intensiva) workshops, beprövade metoder och strategisk planering hjälper vi er att skapa eller förbättra den digitala närvaron. Vi fokuserar på att utveckla den digitala identiteten som speglar verksamhetens värden och mål, och som attraherar och engagerar målgruppen.

Tid: 6-8 veckor
Leverans: analysrapport, säljbart erbjudande, workshop
Team: 2-3 personer
Kostnad: Pris vid förfrågan

Digital transformation

Datadriven affärsutveckling

Data är nyckeln till att fatta smarta och välgrundade beslut. Med hjälp av data nördar vi ner oss och fokuserar på att samla, analysera och utnyttja data för att optimera din verksamhet. Datan sammanställs och kan sedan användas för att förbättra produktivitet, kundrelationer och affärsstrategier.

Tid: 6-8 veckor
Leverans: analysrapport & rekommendationer
Team: 2 personer
Kostnad: Pris vid förfrågan

Nyfiken?

Kontakta en av våra stjärnor

Christian Appelt

Christian Appelt, en passionerad innovationsledare och affärsutvecklare. Med en djup förståelse för att forma framtidens produkter och tjänster, tar Christian er på en resa mot extraordinär framgång. Han välkomnar er till världen av kreativa transformationer, där idéer blir till verklighet och innovation är ledordet! Han är inte bara en visionär ledare, utan också en mästare på att skapa innovativa lösningar. Med sin unika förmåga att tänka utanför boxen och utmana status quo, vägleder Christian mot oväntade möjligheter och banbrytande framsteg.

I en värld som ständigt förändras finns det alltid nya möjligheter att utforska. Låt Ambient Society vara er guide när vi tillsammans utforskar de spännande möjligheter som väntar runt hörnet.

Tveka inte att kontakta mig eller någon av mina kollegor om du har frågor eller om du vill börja utforska nya möjligheter.

Kontakta en av våra stjärnor

Christian Appelt

Christian Appelt, en passionerad innovationsledare och affärsutvecklare. Med en djup förståelse för att forma framtidens produkter och tjänster, tar Christian er på en resa mot extraordinär framgång. Han välkomnar er till världen av kreativa transformationer, där idéer blir till verklighet och innovation är ledordet! Han är inte bara en visionär ledare, utan också en mästare på att skapa innovativa lösningar. Med sin unika förmåga att tänka utanför boxen och utmana status quo, vägleder Christian mot oväntade möjligheter och banbrytande framsteg.

I en värld som ständigt förändras finns det alltid nya möjligheter att utforska. Låt Ambient Society vara er guide när vi tillsammans utforskar de spännande möjligheter som väntar runt hörnet.

Tveka inte att kontakta mig eller någon av mina kollegor om du har frågor eller om du vill börja utforska nya möjligheter.